UKEM numberแผนกลูกค้าสัมพันธ์ : +66-2881-8288

เกี่ยวกับเรา

เคียงข้างธุรกิจคุณ

เราเป็นบริษัทของคนไทยที่มุ่งหวังที่จะช่วยผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยบริการที่เอาใจใส่และจริงใจต่อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเสนอบริการที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของอุตสาหกรรมไปอีกขั้นเพื่อให้คู่ค้ามีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่

มั่นใจได้กับคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบ ทุกขั้นตอนก่อนถึงมือคุณ

เราให้ความสำคัญของคุณภาพสินค้าซึ่งตรงตามมาตราฐานที่กำหนดไว้จากโรงงานผู้ผลิต โดยปราศจากการเจือปนและปลอมแปลง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และใส่ใจในการให้บริการด้วยคำมั่นสัญญาและความจริงใจในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าทั้งเรื่องของการจัดส่งที่ตรงตามกำหนดและความถูกต้องของสินค้าที่สามารถตรวจสอบได้

ระบบการจัดเก็บและขนส่ง

เราให้ความสำคัญของคุณภาพสินค้าซึ่งตรงตามมาตราฐานที่กำหนดไว้จากโรงงานผู้ผลิตโดยปราศจากการเจือปนและปลอมแปลง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และให้บริการด้วยคำมั่นสัญญาและความจริงใจในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าทั้งเรื่องของการจัดส่งที่ตรงตามกำหนดและความถูกต้องของสินค้าที่สามารถตรวจสอบได้

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมน่าอยู่

เราให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการนำเอาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก มาเป็นส่วนนึงของสินค้าที่จำหน่าย เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท Green Product และพร้อมยินดีให้คำปรึกษากับคู่ค้าในการที่จะเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้