UKEM numberแผนกลูกค้าสัมพันธ์ : +66-2881-8288
UKEM Line idLine ID: UKEM

เกี่ยวกับเรา

เคียงข้างธุรกิจคุณ

เราเป็นบริษัทของคนไทยที่มุ่งหวังที่จะช่วยผู้ประกอบการในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นไปอย่างราบรื่น ด้วยบริการที่เอาใจใส่และจริงใจต่อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและนำเสนอบริการที่จะช่วยยกระดับมาตราฐานของอุตสาหกรรมไปอีกขั้นเพื่อให้คู่ค้ามีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจอย่างเต็มที่

มั่นใจได้กับคุณภาพที่ผ่านการตรวจสอบ ทุกขั้นตอนก่อนถึงมือคุณ

เราให้ความสำคัญของคุณภาพสินค้าซึ่งตรงตามมาตราฐานที่กำหนดไว้จากโรงงานผู้ผลิต โดยปราศจากการเจือปนและปลอมแปลง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และใส่ใจในการให้บริการด้วยคำมั่นสัญญาและความจริงใจในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าทั้งเรื่องของการจัดส่งที่ตรงตามกำหนดและความถูกต้องของสินค้าที่สามารถตรวจสอบได้

ก้าวเดินที่ไม่หยุดยั้ง เพื่อเสริมสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

company milestone

2524

ก่อตั้งบริษัทโดยการทำธุรกิจเคมีภัณฑ์ประเภทสารละลาย ด้วยทุนจดทะเบียน 15 ล้านบาท

2529

บริษัท ได้เริ่มนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและมีแท้งค์บรรจุสินค้า ขนาดรวมกว่า 2,500,000ลิตร

2547

ปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อเตรียม ความพร้อม ในการดำเนินการเข้าจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์

2549

บริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 165 ล้านบาท และได้รับความไว้วางใจ แต่งตั้งให้เป็น  Branded Distributor for Esso (Thailand)

2553

บริษัท ได้เข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อย่อว่า UKEM

2559

บริษัท ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 206 ล้านบาท

ระบบการจัดเก็บและขนส่ง

เราให้ความสำคัญของคุณภาพสินค้าซึ่งตรงตามมาตราฐานที่กำหนดไว้จากโรงงานผู้ผลิตโดยปราศจากการเจือปนและปลอมแปลง ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และให้บริการด้วยคำมั่นสัญญาและความจริงใจในการดำเนินธุรกิจกับคู่ค้าทั้งเรื่องของการจัดส่งที่ตรงตามกำหนดและความถูกต้องของสินค้าที่สามารถตรวจสอบได้

ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมน่าอยู่

เราให้ความสำคัญในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการนำเอาบรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก มาเป็นส่วนนึงของสินค้าที่จำหน่าย เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภท Green Product และพร้อมยินดีให้คำปรึกษากับคู่ค้าในการที่จะเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้