เพราะจุดมุ่งหมายของเราคือ การได้เห็นธุรกิจของคุณก้าวไปข้างหน้า เราจึงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบสินค้าด้วยคุณภาพ
และบริการที่คุณมั่นใจ เพื่อให้ธุรกิจคุณพร้อมที่จะก้าวไป อย่างไม่หยุดยั้ง

Tanks Terminal

คลังสินค้าและแท้งค์เก็บเคมีที่มีความจุ
มากกว่า 2.5 ล้านลิตร ที่ได้มาตรฐานด้าน
ความปลอดภัยในระดับสากล

test

Fleet & Transportation

ระบบขนส่งสินค้าทั้งรถบรรจุเคมีเหลว
และเคมีถัง ที่พร้อมให้บริการลูกค้ามากกว่า
500,000 ลิตรต่อวัน

test

Sales & Services

บุคลากรที่มีความรู้และความชำนาญ
ในการที่จะแนะนำผลิตภัฒน์ที่เหมาะสมกับ
ธุรกิจของคุณ

ความไว้วางใจในการเป็นตัวแทนจากพาร์ทเนอร์ระดับโลก ซึ่งแสดงถึง
ความสำเร็จและความเชื่อมั่นจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา