UKEM numberแผนกลูกค้าสัมพันธ์ : +66-2881-8288
UKEM Line idLine ID: UKEM

สินค้าเคมีภัณฑ์

มาตรฐานที่คุณมั่นใจ
คือหัวใจของการทำธุรกิจสำหรับเรา

เราร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ให้กับ
กลุ่มอุตสาหกรรมทั้งรายย่อยและรายใหญ่ เราช่วยให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ 
จากคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้กับคุณภาพและการบริการ