UKEM numberแผนกลูกค้าสัมพันธ์ : +66-2881-8288
UKEM Line idLine ID: UKEM

ระบบการจัดเก็บและขนส่ง

มาตรฐานระดับสากลที่พร้อมให้บริการคุณ

ด้วยคลังสินค้าและแท้งค์เก็บเคมีที่ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยในระดับสากล พร้อมระบบขนส่งที่พร้อมให้บริการลูกค้ามากกว่า 500,000 ลิตรต่อวัน ที่พร้อมให้บริการคุณด้วยบุคลากรคุณภาพ เพื่อให้คุณได้ดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ

ระบบการจัดเก็บสินค้า

พื้นที่การจัดเก็บสินค้าและแท้งค์ เก็บเคมีเหลวโดยมีความจุรวมกว่า 2,500,000 ลิตร ซึ่งมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

การขนส่งและกระจายสินค้า

รถบรรทุกเคมีเหลว และรถบรรทุกเคมีถังที่พร้อมให้บริการ ลูกค้ากว่า 500,000 ลิตรต่อวัน