UKEM numberแผนกลูกค้าสัมพันธ์ : +66-2881-8288
UKEM Line idLine ID: UKEM

สินค้าเคมีภัณฑ์

มาตรฐานที่คุณมั่นใจ
คือหัวใจของการทำธุรกิจสำหรับเรา

เราร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกในการเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งรายย่อยและรายใหญ่ เราช่วยให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นใจ จากคำมั่นสัญญาที่เราให้ไว้กับคุณภาพและการบริการ

ACETONE

ACETONE

AMYL ACETATE

AMYL ACETATE

BUTYL ACETATE (B.A.)*

BUTYL ACETATE (B.A.)*

BUTYL DI GLYCOL ETHER (B.D.G.E.)

BUTYL DI GLYCOL ETHER (B.D.G.E.)

BUTYL GLYCOL (B.G.)*

BUTYL GLYCOL (B.G.)*

CYCLOHEXANONE

CYCLOHEXANONE

DI ACETONE ALCOHOL (D.A.A.)

DI ACETONE ALCOHOL (D.A.A.)

DI ETHYLENE GLYCOL (D.E.G.)*

DI ETHYLENE GLYCOL (D.E.G.)*

ETHYL ACETATE (E.A)

ETHYL ACETATE (E.A)

ETHYL GLYCOL ACETATE (E.G.A.)(CELLOSOLVE ACETATE)

ETHYL GLYCOL ACETATE (E.G.A.)(CELLOSOLVE ACETATE)

ETHYL GLYCOL ETHER (E.G.E.)(CELLOSOLVE SOLVENT)

ETHYL GLYCOL ETHER (E.G.E.)(CELLOSOLVE SOLVENT)

ETHYLENE GLYCOL (E.G.)*

ETHYLENE GLYCOL (E.G.)*

ISO BUTYL ALCOHOL (I.B.A.)

ISO BUTYL ALCOHOL (I.B.A.)

ISOPHORONE

ISOPHORONE

METHANOL*

METHANOL*

METHYL ISO BUTYL KETONE (M.I.B.K.)

METHYL ISO BUTYL KETONE (M.I.B.K.)

PROPYLENE GLYCOL (P.G.)*

PROPYLENE GLYCOL (P.G.)*

N-BUTANOL

N-BUTANOL

PROPYLENE GLYCOL

PROPYLENE GLYCOL

TOLUENE

TOLUENE

XYLENE

XYLENE

MONOMER-STYRENE MONOMER (S.M.)

MONOMER-STYRENE MONOMER (S.M.)

Exxonmobil PP Copolymer

Exxonmobil PP Copolymer

Exxonmobil PP Homopolymer

Exxonmobil PP Homopolymer

Polymer modifiers:Elastomer

Polymer modifiers:Elastomer

SOLVESSO 100 Fluid

SOLVESSO 100 Fluid

SOLVESSO 150 Fluid

SOLVESSO 150 Fluid

SOLVESSO 200 Fluid

SOLVESSO 200 Fluid

SOLVENT 3040

SOLVENT 3040

ISOPROPYL ALCOHOL (I.P.A.)

ISOPROPYL ALCOHOL (I.P.A.)

METHYL ETHYL KETONE (M.E.K.)

METHYL ETHYL KETONE (M.E.K.)

Exxsol Heptane Fluid

Exxsol Heptane Fluid

Exxsol Hexane Fluid

Exxsol Hexane Fluid

Exxsol DSP 80/100 Fluid

Exxsol DSP 80/100 Fluid

Exxsol D30 Fluid

Exxsol D30 Fluid

Exxsol D40 Fluid

Exxsol D40 Fluid

Exxsol D80 Fluid

Exxsol D80 Fluid

Exxsol D110 Fluid

Exxsol D110 Fluid

Exxsol D130 Fluid

Exxsol D130 Fluid

ISOPAR C Fluid

ISOPAR C Fluid

ISOPAR E Fluid

ISOPAR E Fluid

ISOPAR G Fluid

ISOPAR G Fluid

ISOPAR H Fluid

ISOPAR H Fluid

ISOPAR L Fluid

ISOPAR L Fluid

ISOPAR M Fluid

ISOPAR M Fluid

EXXAL 10 (Isodecanol)

EXXAL 10 (Isodecanol)

EXXAL 13 (Tridecy Alcohol)

EXXAL 13 (Tridecy Alcohol)

NEO AID C10 (Neodecanoic Acid)

NEO AID C10 (Neodecanoic Acid)